Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Polisi cwcis

1. Rhagarweiniad

1.1 Byddwn yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Er na fydd y cwcis hynny yn gwbl angenrheidiol i ni gael darparu ein gwefan a’n gwasanaethau, byddwn yn rhoi’r cyfle i chi ddewis peidio â’n caniatáu i ddefnyddio cwcis pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan am y tro cyntaf.

2. Am cwcis

2.1 Ffeil yw cwci sy’n cynnwys dynodwr (llinyn o lythrennau a rhifau) y bydd gweinydd gwe yn ei anfon i borwr gwe ac a gaiff ei storio gan y porwr. Yna anfonir y dynodwr yn ôl at y gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn am dudalen oddi wrth y gweinydd.

2.2 Gallai cwcis fod yn gwcis "parhaus" neu’n gwcis "sesiwn". Caiff cwci parhaus ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau’n ddilys nes ei ddyddiad dod i ben penodol, oni bydd yn cael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad hwnnw. Ar y llaw arall, bydd cwci sesiwn yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr pan gaiff y porwr ei gau.

2.3 Fel arfer ni fydd dim gwybodaeth gan gwcis a fydd yn adnabod defnyddiwr yn bersonol ond mae’n bosib y gall gwybodaeth bersonol y byddwn yn ei storio amdanoch chi fod â chyswllt â’r wybodaeth a fydd wedi’i storio mewn cwcis ac wedi’i chael oddi arnynt.

3. Y cwcis a ddefnyddir gan ein darparwyr gwasanaethau

3.1 Bydd ein darparwyr gwasanaethau yn defnyddio cwcis. Gall y cwcis hyn gael eu storio ar eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan.

3.2 Byddwn yn defnyddio Google Analytics i gael dadansoddi’r defnydd ar ein gwefan. Bydd Google Analytics yn casglu gwybodaeth am y defnydd ar y wefan drwy’r cwcis. Caiff y wybodaeth a gesglir am ein gwefan ei defnyddio i greu adroddiadau am y defnydd ar ein gwefan. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yma: https://www.google.com/policies/privacy/. Y cwcis perthnasol yw: _ga, _gat

4. Rheoli cwcis

4.1 Gallwch reoli ein defnydd ar gwcis ar eich porwr drwy ddefnyddio’r rheolyddion isod.

4.2 Bydd y rhan fwyaf o borwyr yn gadael i chi wrthod derbyn cwcis ac i ddileu cwcis. Mae’r dulliau gwneud hyn yn amrywio o borwr i borwr ac o fersiwn i fersiwn. Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddileu a blocio cwcis ar y dolenni hyn:

  1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
  2. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
  3. http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
  4. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
  5. https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);
  6. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

4.3 Bydd blocio pob cwci yn effeithio’n negyddol ar allu llawer o wefannau i gael eu defnyddio.

4.4 Os byddwch yn blocio cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio pob un o nodweddion ein gwefan.

5. Ein manylion

5.1 Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru sydd yn berchen ar y wefan hon ac sydd yn ei gweithredu.

5.2 Rydym wedi ein cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan y rhif cofrestru 916422, ac mae ein swyddfa gofrestredig yn 30, Y Parêd, Caerdydd CF24 3AD.

5.3 Ein prif leoliad busnes yw 30, Y Parêd, Caerdydd CF24 3AD.

5.4 Gallwch gysylltu â ni:

  1. drwy’r post, gan ddefnyddio’r cyfeiriad post a roddir uchod;
  2. drwy ddefnyddio ffurflen gyswllt ein gwefan;
  3. dros y ffôn, ar y rhif cyswllt a gyhoeddir ar ein gwefan bob hyn a hyn; neu
  4. drwy ebost gan ddefnyddio’r cyfeiriad ebost a gyhoeddir ar ein gwefan bob hyn a hyn.

Rheoli Cwcis

Google Analytics

Caniatâd

Enw’r Cwci

Math

Gosodwyd gan

Cynnwys

Dod i ben


_ga

Perfformiad

Parti 1af

Rhif adnabod defnyddiwr di-enw unigryw

2 flynedd

_gat

Perfformiad

Parti 1af

Defnyddiwyd rhif di-enw i gyfyngu ar gyfradd ceisiadau safleoedd traffig-uchel

10 munud