Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf o weithredu WRAP, gwelwyd effaith bositif ar ethos, perthnasoedd (disgyblion a staff) ac ymddygiad.

Ysgol Nant Caerau

Cylchoedd ar gyfer Dysgu ac Addysgu

Gwybodaeth ac enghreifftiau o ddefnyddio cylchoedd mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod dysgu ac addysgu a phopeth a fydd yn mynd gyda hynny. P’un ai y byddwch wedi dysgu am weithredu adferol eisoes neu eich bod yn dod yn newydd i weithredu adferol, cewch ra

Mae ein rhaglenni Gweithredu Adferol mewn Ysgolion yn effeithiol dros ben o ran gwella presenoldeb, lleihau salwch ymhlith y staff, gwella boddhad staff a disgyblion, lleihau neu ddileu gwaharddiadau a gwella canlyniadau.

Yn aml gofynnir i ni roi mwy o arddangosiadau, awgrymiadau a chyfleoedd i ymarfer dulliau cylchoedd gwahanol. 

Amcanion

Beth fydd yn cael ei drafod yn y cwrs hwn?

  • Theori cylchoedd
  • Dulliau cylchoedd
  • Ymarfer cylchoedd
  • Cyd-destun dysgu ac addysgu
  • Cyd-destun bugeiliol
  • Cyd-destun datrys problemau

Manylion

Cyfle i ddysgu am theori cylchoedd a sut gallwn ei defnyddio i gael hwyl, addysgu, dysgu, rhannu a chefnogi. 

Gofod diogel i rannu eich llwyddiannau a’ch heriau cylchoedd a dysgu sut gallwch wella neu ddechrau eich ymarfer cylchoedd yn y dosbarth.

Ble a Phryd

Gallwn drefnu gyda chi i redeg y cwrs hwn yn eich man gwaith neu mewn lleoliad yn y gymuned i foddhau eich anghenion. Bydd angen hanner diwrnod llawn i gael cwblhau’r uned astudio hon. Mae’n bosib rhedeg y cwrs dros gyfnod o wythnosau os oes grŵp gennych a fydd am astudio yn y ffordd hon.