Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Cwrs diddorol iawn a oedd wedi ennyn fy niddordeb ac wedi gwneud i fi feddwl.

Cyfranogwr o Wasanaeth Tân De Cymru

Cwrs Blasu Gweithredu Adferol

Cyflwyniad byr i weithredu adferol a manteision hyfforddi ac ymarfer adferol.

Mae’r cwrs byr hwn yn addas ar gyfer pawb sydd â diddordeb i gael gwybod mwy am weithredu adferol a ph’un ai y gallai weithio iddyn nhw neu i’w sefydliad. 

Amcanion

Ar ddiwedd y cwrs byr hwn byddwch yn gallu:

  • Trafod y defnydd ar gylchoedd 
  • Gwybod pryd i ddefnyddio cylch
  • Cymryd rhan mewn cylch
  • Disgrifio beth yw Gweithredu Adferol
  • Adnabod beth gall Gweithredu Adferol ei wneud i chi
  • Disgrifio i’ch cydweithwyr beth gall Gweithredu Adferol ei wneud i’ch sefydliad

Manylion

Yn y cwrs blasu hwn, bydd un o’n hyfforddwyr yn eich cyflwyno i weithredu adferol. Byddwch yn defnyddio rhai o’r technegau a’r offer sy’n rhan o weithredu adferol a byddwch yn dod i wybod sut gallai hyn fod yn ddefnyddiol yn eich gwaith a’ch bywyd bob dydd. 

Byddwn yn gweithio gyda grwpiau bach o bobl i rannu mewnwelediad i’r elfennau sylfaenol er mwyn i chi gael penderfynu a hoffech wybod mwy a dechrau gweithio’n adferol eich hunan.  

Ble a Phryd

Rydym yn hwyluso hyfforddiant mewn busnesau a lleoliadau yn y gymuned i gael boddhau anghenion ein cleientiaid.  

Gallwch archebu’r cwrs blasu hwn pan fydd galw ac fe wnawn ni gynnal grŵp pan fydd digon o rif ar gael er mwyn rhedeg cwrs.