Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Diolch – cwrs rhagorol ac mae’n wych clywed am wahanol ffyrdd i ddefnyddio dulliau gweithredu adferol.

Cyfranogwr yn yr hyfforddiant o’r sector tai

Cyfarfodydd a Sgyrsiau Adferol

Mae’r uned cymhwyster Agored Cymru yma ar gyfer y rheiny sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant Ymwybyddiaeth Adferol ac Ymarfer Cylchoedd ac a fydd am gyfathrebu’n adferol a hwyluso cyfathrebu adferol llai ffurfiol gyda phobl eraill.

Mae gweithredu adferol yn ethos ac yn gronfa werthoedd ar gyfer gweithio gyda phobl yn hytrach na gweithio atyn nhw neu iddyn nhw. Y nod yw adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd. Mae bod yn adferol yn golygu credu mai’r ffordd orau i wneud penderfyniadau neu i ddatrys gwrthdaro yw drwy gael y bobl y bydd y pethau hyn yn effeithio fwyaf arnyn nhw’n uniongyrchol i’w datrys eu hunain. Bydd y sgiliau’n cynnwys technegau cyfiawnder adferol mwy ffurfiol megis cynadledda, ond a fydd yn ymestyn i gynnwys ymarferion syml mewn ymgysylltu, ymyrryd cynnar, atal ac ymateb. 

Mae tystiolaeth yn dangos yn gyson y gellir defnyddio gweithredu adferol yn llwyddiannus i gael mynd i’r afael ag ystod eang o anghenion a blaenoriaethau strategol mewn meysydd allweddol gan gynnwys cyfiawnder troseddol, addysg, cymunedau, gwasanaethau plant a gofal cymdeithasol.

Bydd y rhaglen hyfforddiant hon wedi’i hychwanegu i’r uned ymwybyddiaeth adferol a chylchoedd yn rhoi rhai sgiliau i’ch galluogi i gynnal cyfarfodydd a sgyrsiau adferol anffurfiol gyda phobl eraill. 

 

Amcanion

Beth fydd cynnwys y cwrs hwn?

  • Cyfathrebu adferol a sut i’w arfer
  • Sut i hwyluso proses adferol anffurfiol
  • Myfyrio ar ymarfer a beth bydd hyn yn ei olygu o ran hunan-ddatblygiad a datblygu pobl eraill

Manylion

Beth fydd cynnwys y cwrs hwn?

  • Cyfathrebu adferol a sut i’w arfer
  • Sut i hwyluso proses adferol anffurfiol
  • Myfyrio ar ymarfer a beth bydd hyn yn ei olygu o ran hunan-ddatblygiad a datblygu pobl eraill

Ble a Phryd

Gallwn drefnu gyda chi i redeg y cwrs hwn yn eich man gwaith neu mewn lleoliad yn y gymuned i foddhau eich anghenion. Bydd angen 2 ddiwrnod llawn i gael cwblhau’r uned astudio hon. Mae’n bosib rhedeg y cwrs dros gyfnod o wythnosau os oes grŵp gennych a fydd am astudio yn y ffordd hon.