Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Hyfforddiant ardderchog, yn wirioneddol agos-atoch, wedi’i wneud mewn ffordd dda a oedd yn ystyried anghenion pobl.

Cyfranogwr Hyfforddiant Rheolwyr Cadwyn

Rheoli Adferol

Bydd y cwrs deuddydd hwn yn helpu rheolwyr i ddeall strategaeth adferol a rheoli pobl.

Gall yr hyfforddiant hwn gefnogi rheolwyr yn unrhyw sefydliad i wneud gweithredu adferol, yn strategol ac yn ymarferol, yn rhan annatod o’u sefydliad. 

Gall helpu rheolwyr i arwain ethos adferol ar draws y sefydliad cyfan a chynnig yr oruchwyliaeth adferol y bydd ei hangen ar eu tîm.  

Amcanion

Beth fydd yn cael ei drafod yn y cwrs hwn?

  • Dewisiadau wrth reoli
  • Cyfarfodydd adferol
  • Goruchwyliaeth adferol gan reolwyr llinell
  • Strategaeth adferol
  • Polisi adferol

Manylion

Yn ystod yr hyfforddiant hwn, bydd un o’n prif hyfforddwyr neu un o’n tîm arwain uwch yn eich cyflwyno i ethos, egwyddorion, offer a thechnegau adferol.

Byddan nhw’n rhannu sut gallwch blannu dull adferol yn strategaeth a gweithrediadau eich sefydliad.

Cewch eich tywys drwy bwysigrwydd a gweithrediad ymarferol polisi rheoli perthnasoedd, rheoli llinell mewn ffordd adferol, ac adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd gyda’ch cydweithwyr a’ch cleientiaid.  

Ble a Phryd

Gallwn drefnu gyda chi i redeg y cwrs hwn yn eich man gwaith neu mewn lleoliad yn y gymuned i foddhau eich anghenion. Bydd angen 2 ddiwrnod llawn i gael cwblhau’r uned astudio hon. Mae’n bosib rhedeg y cwrs dros gyfnod o wythnosau os oes grŵp gennych a fydd am astudio yn y ffordd hon.