Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Hyfforddwr da iawn. Yn gallu bod yn organig wth i ddynameg yr ystafell newid. Yn gallu cyrraedd pob person perthnasol.

Cyfranogwr hyfforddiant ymarfer

Goruchwyliaeth Adferol

Mae’r cwrs byr hwn ar gyfer y rheiny a gwblhaodd hyfforddiant gweithredu adferol eisoes ac sydd am gefnogi eu cydweithwyr ymhellach. Byddai’n arbennig o addas ar gyfer ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol a staff cymorth rheng flaen.

Mae’r hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer pawb a fydd yn bwynt cyfarch, yn glust ac yn gymorth i gydweithwyr a fydd yn ymarfer gweithredu adferol. 

Byddwn yn eich tywys drwy dechnegau goruchwylio adferol, gan eu modelu i chi ac esbonio sut gallwch gadw pawb yn ddiogel ac yn iach a sicrhau’r arfer orau

Amcanion

Beth fydd yn cael ei drafod yn y cwrs hwn?

  • Hunan-oruchwylio
  • Goruchwylio cymheiriaid
  • Goruchwylio tîm 

Manylion

Byddwn yn dysgu’r mwyaf amdanon ni ein hunain ac am ein hymarfer drwy adfyfyrio a rhannu. Mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn cefnogi lles ein hymarferwyr drwy oruchwylio cymheiriaid a goruchwylio tîm. Byddwn yn annog ac yn arfer hunan-ofal a byddwn yn gweithio gyda’n cleientiaid hyfforddi a’n cleientiaid ymarfer i’w helpu i wneud yr un peth.  

Ble a Phryd

Gallwn drefnu gyda chi i redeg y cwrs hwn yn eich man gwaith neu mewn lleoliad yn y gymuned i foddhau eich anghenion. Bydd angen 1 diwrnod llawn i gael cwblhau’r uned astudio hon. Mae’n bosib rhedeg y cwrs dros gyfnod o wythnosau os oes grŵp gennych a fydd am astudio yn y ffordd hon.