Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Mae’r gwasanaeth lles wedi fy helpu i gael hyd i esmwythdra a chryfder mewnol na feddyliais i erioed roedd ynof. Rwy’n deall nawr nad oeddwn ar fy mhen fy hun, ond yn gaeth oherwydd fy mhryder fy hun

Athro yn cymryd rhan yn ein rhaglen lles ysgolion

Lles drwy Weithredu Adferol

Bydd y sesiwn flasu hon yn rhannu rhai damcaniaethau a sgiliau ymarferol er mwyn sicrhau lles cyfannol drwy ddefnyddio dull gweithredu adferol.

Bydd y sesiwn flasu hon yn rhannu rhai damcaniaethau a sgiliau ymarferol er mwyn sicrhau lles cyfannol drwy ddefnyddio dull gweithredu adferol.

Amcanion

Bydd ein Hymarferwyr Adferol Uwch yn rhannu mewnwelediad i’r rhaglenni y maen nhw wedi’u cynllunio drwy fod â degawdau o brofiad mewn gwaith therapiwtig ac adferol.  

Manylion

Bydd hwyluswyr y sesiynau yn rhoi trosolwg o’r rhaglenni sydd ar gael gennym ac yn cefnogi gwaith cyflawni a chynnig pytiau blasu oddi ar y rhaglenni hynny. Bydd hyn yn cynnwys mewnwelediad byr ar ddatrys gwrthdaro, goruchwylio’r hunan, goruchwylio cyfoedion, tîm a rheolwyr, adfyfyrio, datrys problemau ac ymddygiad. 

Dylai pawb a hoffai ddysgu sut i fod yn ddigon gwydn yn y gweithle ac yn eu bywyd y tu allan i’w gwaith, ddod i’r sesiwn hon. Bydd yn arbennig o ddefnyddiol a pherthnasol i’r rheiny sy’n gweithio mewn busnesau preifat, mewn addysg, y gwasanaethau cymdeithasol a’r trydydd sector.

Ble a Phryd

N/A