Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Wythnos Ddathlu Niwroamrywiaeth a Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Dyma un wythnos arbennig iawn yn wir - mewn gwirionedd mae'n ddwy wythnos arbennig yn cael eu cyflwyno yn un! Mae'n Wythnos Ddathlu Niwroamrywiaeth ac Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Yn ystod y set arbennig hon o saith diwrnod lle mae haul a lleuad achosion da yn gwrthdaro, neu pa bynnag drosiad yr ydych am ei ddefnyddio, mae'n bwysig cofio, er bod tebygrwydd a phwysigrwydd cyfartal i'r ddau, mae'r ddau beth yn wahanol iawn.

Un o'r gwahaniaethau sylfaenol rhyngddynt yw iechyd meddwl yn rhywbeth y gellir ei fesur, i raddau, yn nhermau da neu ddrwg a gellir ei drin (o leiaf mewn theori) i fod yn fwy ‘da’. Ar y llaw arall, mae niwroamrywiaeth yn enghraifft dda o fath o amrywiaeth. Nid oes niwroamrywiaeth ‘da’ neu ‘ddrwg’, mae pob ymennydd yn gweithio’n wahanol, a rhaid inni ddathlu hynny. Mae iechyd meddwl yn fwy cyffredinol yn fesur o les meddyliol rhywun ac mae llawer o bethau y gall cymdeithas eu gwneud i hyrwyddo lles meddwl ymysg eraill - un ohonynt yw bod yn gwbl gynhwysol tuag at niwroamrywiaeth.

Ar ôl gwneud yr ymchwil mae WRAP wedi gwneud ar ei Brosiect Niwroamrywiaeth, mae'n ymddangos mai iechyd meddwl gwael ymysg y rhai ar y sbectrwm niwroamrywiaeth yw un o'r ffactorau mwyaf tebygol i fywydau pobl dirywio. Mae cymaint o bobl ar y sbectrwm Awtistig, neu'r rhai â phroblemau niwroamrywiaeth eraill, yn cael eu hysbysu gan gymdeithas eu bod yn ‘freaks ’, sydd angen ‘bod yn fwy normal’, ac yn aml nid yw eu barn yn cael ei chlywed o gwbl. Mae hyn yn gatalydd i iechyd meddwl ‘gwael' a phan fyddwch chi'n meddwl amdano fel hyn nid yw'n syndod bod nifer fawr o'r rhai sydd â niwroamrywiaeth yn mynd yn groes i'r gyfraith, neu'n dod yn agos atynt.

Dyma pam mae WRAP yn anelu at roi'r gorau i'r broblem, trwy sicrhau bod eu holl hyfforddiant yn gwbl gynhwysol ac yn groesawgar i'r rhai sydd â phroblemau niwroamrywiaeth. Mae WRAP yn cynnal ei gynhadledd niwroamrywiaeth ar 14 Mehefin lle byddwn yn dathlu pa mor wych yw pob math o ymennydd ac yn hyrwyddo ffyrdd y gall pawb fod yn llawer mwy cynhwysol i unigolion amrywiol y gymdeithas. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar https://restorativewales.org.uk/services/conferences-and-events

Yn olaf, thema wirionddol Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni yw delwedd y corff, felly peidiwch ag anghofio bod yr holl ymennydd yn hardd ond bod pob corff yn hefyd. Mae gwneud i eraill deimlo cywilydd o sut maen nhw'n edrych yn wenwynig o ran gwneud i eraill deimlo cywilydd o sut maen nhw'n meddwl.

Gan Ted Shiress